SMILE moderators

“Kleurt letterlijk en figuurlijk uw evenement”

Inclusiviteit en (persoonlijk) leiderschap zijn onze drijfveren, onze basiswaarden van waaruit we leven. In ons werk, eigenlijk in alle facetten van ons leven zetten we ons al jarenlang in om een bijdrage te leveren aan een gelijkwaardiger samenleving. Gelijkwaardigheid zowel in de balans vrouw-man als in diversiteit in culturele achtergronden, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, handicaps, deelname aan de arbeidsmarkt.

Sonya & Martine

Dagvoorzitters als duo speciaal voor evenementen waar inclusiviteit een thema is. Onderwerpen zoals vrouwenquota. Meer diversiteit op de werkvloer. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Gezondheidszorg voor vrouwen is anders dan voor mannen. Tekorten aan onderwijspersoneel. Multi-culturele samenleving. Allemaal onderwerpen die in meer of mindere mate met inclusiviteit te maken hebben. Over al deze onderwerpen wordt veel gepraat op allerlei plekken. Wij helpen u bij het voeren van deze gesprekken.

We gaan actief het gesprek aan. Leggen gevoelige punten bloot. Dragen bij vanuit kennis én ervaring. Maar bovenal geloven we tot in onze diepste vezels dat samenwerken, een voorbeeld zijn, een rolmodel zijn en het gewoon DOEN hét verschil zullen maken. 

Sonya & Martine werken opbouwend, positief kritisch, met een open houding, vragenstellend en áltijd met een

SMILE.