Duo-Dagvoorzitter

SMILE kleurt letterlijk en figuurlijk uw evenement

Dagvoorzitters als duo speciaal voor evenementen waar inclusiviteit een thema is. Onderwerpen zoals: Vrouwenquota. Meer diversiteit op de werkvloer. Gender issues. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Culturele diversiteit. Gezondheidszorg voor vrouwen is anders dan voor mannen. Tekorten aan onderwijspersoneel. Tekorten aan personeel. Gelijke beloning. Multi-culturele samenleving. Discriminatie. Waar je wieg staat maakt nog altijd uit voor je kansen in deze wereld, in dit land.

Allemaal onderwerpen die in meer of mindere mate met inclusiviteit te maken hebben. Wij helpen u bij het voeren van deze gesprekken.

Wij kiezen de toon die nodig is om de verbinding te leggen tussen uw sprekers en de deelnemers. We helpen interactie op gang brengen, we zorgen dat er een gesprek op gang kan komen met de aanwezigen. We leiden de bijeenkomst. Wij kleuren uw evenement.  

Wij denken met u mee! 

Onze eerste vragen zullen gaan over het doel van de bijeenkomst, verwachte deelnemers en over de opbouw. Kritisch meedenken over het programma. Samen bekijken of de werkvormen passen bij het doel. We hebben een rijke ervaring van waaruit we putten om u te adviseren over alternatieve werkvormen, mogelijkheden tot interactie. Op de dag zelf houden we de sfeer en de behoefte van de bezoekers nauw in de gaten en spelen hier adequaat op in. 

Zakelijk én met flair

Sonya heeft een theater achtergrond en talkshow ervaring. Met haar presentatie weet zij de sprekers uit te nodigen hun verhaal te doen en door te vragen op het vertelde, ook als het heel persoonlijk en of emotioneel is. Hierdoor weet zij het publiek te blijven boeien.

Martine is open en leidt ongemerkt en met zakelijke insteek. Zij heeft een natuurlijk manier om te zorgen voor de structuur en de interactie met het publiek. Zij modereert met verschillende (werk)vormen en betrekt het publiek bij de sprekers. 

Sonya & Martine zijn uw dagvoorzitters. 

Door de combinatie in kennis en ervaring kleuren we letterlijk en figuurlijk uw evenement. Onze kwaliteiten maken ons een uniek duo. We richten ons op de thema’s die bijdragen aan inclusiviteit in alle vormen! We dragen hieraan bij vanuit onze basiswaarden en brengen voorbeelden uit eigen ervaringen in.