WHY

“Walk the walk, talk the talk” 

Een samenleving waarin iedereen meetelt ongeacht gender, afkomst, werkervaring, beperking, geloof of seksuele geaardheid dat is waar wij voor staan. Inclusiviteit blijkt telkens weer een thema dat ter sprake komt. Meestal in de omgekeerde vorm. Uitsluiting, ongelijke beloning, ongelijke behandeling, verschillen man-vrouw, westers en niet westers, kansen en uitdagingen. 

Het is nog steeds nodig om deze thema’s bespreekbaar te maken. Rolmodellen zijn nodig om een voorbeeld te zijn voor anderen, voor onze jongeren. Lef is nodig om het op de agenda te krijgen van allerlei gremia. En gewoon samen dóen om het verschil daadwerkelijk te maken! 

Vanuit onze levens- én werkervaringen pakken we op veel plekken al een rol om een bijdrage aan een inclusieve samenleving te leveren, echter we willen dit nóg meer doen. Samen willen we hierin een verschil maken. Juist omdat we met onze verschillende achtergronden en ervaringen een voorbeeld zijn in een samenwerking. Laten zien dat het normaal is. Zelf het rolmodel zijn dat we graag hadden gehad en dat we anderen gunnen. Een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving.